Unelma yhteisestä talosta

Lastensuojelujärjestöjen pitkäaikainen unelma yhteisestä talosta toteutui vuonna 2007, jolloin Heidekenin rakennus ostettiin RAY:n tuella Turun kaupungilta. Talon omistavat Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry.

Talon pitkä historia perheiden kasvun keskuksena oli oiva pohja nykyaikaiselle lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi työskentelevien järjestöjen toiminnalle. Perhetalo Heidekenin historia turkulaisena synnytyssairaalana syventää koko perhetalon osaamiskeskuksen ideologiaa. Osaamiskeskus tarjoaa luonnollisia kohtaamispaikkoja niin talossa toimiville kuin talossa vieraileville lastensuojelujärjestöille.

Lastensuojelujärjestöjen yhteisessä osaamis- ja kehittämiskeskuksessa on monipuolista toimintaa ja palvelutarjontaa varsinaissuomalaisille lapsille, nuorille ja lapsiperheille perhekerhoista vertaisryhmiin ja terapiapalveluihin. Järjestöt tekevät työtä ehkäisevästä lastensuojelusta aina vaativaan ja korjaavaan lastensuojeluun. Perhetalo toimii alueen lastensuojelujärjestöjen yhdessä tekemisen paikkana. Omistajien lisäksi talossa on vuokralla VSLJ:n jäsenjärjestöjä. Lisäksi Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry ja MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry vuokraavat kokous- ja koulutustiloja.

Kokous- ja koulutustilojen vuokraus

Vuokraamalla kokous- ja koulutustiloja tuet lastensuojelujärjestöjen työtä sekä Perhetalo Heidekenin ylläpitoa ja jatkuvuutta turkulaisille merkityksellisenä talona.

Tutustu VSLJ ry:n toimintaan ja jäsenjärjestöihin

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry on lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työtä tekevien järjestöjen alueellinen asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö. VSLJ:n jäsenjärjestöt tekevät työtä ehkäisevästä lastensuojelusta aina vaativaan ja korjaavaan lastensuojeluun.

Tutustu MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry:n toimintaan

Piiri tuottaa palveluita lapsiperheille, kunnille ja ammattilaisille, vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan päätöksentekoon sekä tarjoaa mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.